Woordblind

Zichtverbreders


                   Zicht op Woordblind 

In deze cursus worden leerproblemen op een andere manier benaderd en veranderd met gebruikmaking van Educatieve Kinese. Deze methode is speciaal gericht op het overwinnen, of tenminste adequater omgaan met leer- en leefproblemen die gerelateerd zijn aan stress-situaties die ontstaan wanneer een mens belemmerd wordt in zijn eigen stijl van leren.

Met behulp van spiertesten wordt bekeken welke (leer)activiteiten stress opleveren, hoe iemands persoonlijkheidsstructuur (dominantiepatroon) is, dus hoe hij of zij informatie verwerkt, hoe zijn of haar leerstijl is en welke consequenties dat heeft voor het goed kunnen verwerken van informatie.

 

In deze cursus leer je deze methode toe te passen in de praktijk. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

  • specifieke voortesten (voorbereidende handelingen) en spiertesten
  • de rol van linker- en rechterhersenhelft
  • bepalen van de  persoonlijkheidsstructuur/ dominantiepatroon/leerstijlen
  • Body Brein Stress-testschema voor o.a. lezen, rekenen en schrijven
  • werken met het oefen- en correctieschema
  • houding, beweging en co√∂rdinatie
  • bewegingsoefeningen voor thuis en op school
  • de invloed van voeding(sallergie) op het leren en voedingsadviezen geven ter verbetering van leerprestaties
  • Aantal lesuren: 24
  • Vereiste vooropleiding: Touch for Health 1

 

 Wil je deze cursus volgen? Kijk bij cursusdata naar geplande cursussen.

 

Copyright @ All Rights Reserved